fbpx

3 ปัจจัยที่ส่งผลให้การหายใจมีประสิทธิภาพ อยากสุขภาพดี ต้องอ่าน!

3 ปัจจัยที่ส่งผลให้การหายใจมีประสิทธิภาพ อยากสุขภาพดี ต้องอ่าน!

“หากการทำงานของระบบหายใจผิดพลาดหรือหยุดทำงานลงจะทำให้เกิดภาวะสมองขาดออกซิเจน” ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะ ซึ่งอาการนี้อันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้ผู้ที่กระบวนการหายใจทำงานได้ไม่ดีพอ อาจส่งผลให้เกิดการนอนไม่หลับ พฤติกรรมถดถอย ความจำเสื่อม เกิดภาพหลอน และสมองพิการในที่สุด

หากมีกระบวนการหายใจที่บกพร่องก็จะมีสุขภาพที่ไม่ดี แต่หากมีการหายใจอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพก็จะทำให้สุขภาพดี ซึ่งการหายใจอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพนั้นสามารถทำได้โดยอาศัย 3 ปัจจัยดังนี้

1.อากาศดี

ปัจจัยในข้อแรกนี้จำเป็นต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีมลภาวะเพื่อให้ได้รับอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ งดการสูบบุหรี่หรือสารระเหยทุกประเภท หลีกเลี่ยงสถานที่สกปรกที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ข้อดีของการหายใจด้วยอากาศบริสุทธิ์จะทำให้รู้สึกสมองปลอดโปร่ง ลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ลดอาการความผิดปกติในระบบสมอง ชะลอการเสื่อมสภาพของระบบประสาทตา อีกทั้งทำให้สุขภาพจิตดีห่างไกลจากภาวะความจำเสื่อมและวิตกกังวลอีกด้วย

2.หายใจเข้าออกยาว ๆ  

การหายใจเข้าออกยาว ๆ นอกจากจะทำให้ได้รับออกซิเจนในปริมาณที่มากกว่าปกติแล้ว ยังเป็นการฝึกบริหารปอดและกระบังลมให้แข็งแรงอีกด้วย การหายใจเข้าออกยาว ๆ นี้สามารถฝึกทำได้โดยการสูดหายใจเข้าลึก ๆ และปล่อยออกมาให้ได้มากที่สุด ควรทำในเวลาตื่นนอนและหลังเลิกงาน การฝึกหายใจแบบนี้จะทำให้เซลล์ต่าง ๆ และสมองได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ จนกระบวนการคิดและตัดสินใจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ฝึกสามารถนำไปใช้ร่วมกับการออกกำลังกายได้ทุกประเภท หากฝึกจนชำนาญจะทำให้มีสมาธิเกิดความแน่วแน่ อันเป็นผลดีในการประกอบกิจการงานทุกอย่าง

3.คุมจังหวะการหายใจ

จังหวะการหายใจนี้มีความสัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกและสภาพร่างกาย จะสังเกตได้จากเวลาเกิดความเครียด วิตกกังวล หรือเหนื่อยหอบเรามักจะมีจังหวะหายใจที่กระชั้นและรวดเร็ว การควบคุมจังหวะหายใจนั้นสามารถใช้ในการผ่อนคลายความเครียดได้ อีกทั้งยังทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการฝึกเพื่อควบคุมจังหวะการหายใจมีจุดประสงค์ 2 อย่างคือ

3.1 เพื่อควบคุมสภาพจิตใจ จะทำต่อเมื่อต้องการสมาธิหรือคลายความเครียดวิตกกังวล สามารถทำได้ด้วยการหายใจลึก ๆ แล้วหลับตา ทำจนกว่าจะรู้สึกว่าอาการเครียดนั้นดีขึ้น

3.2 เพื่อควบคุมสมรรถภาพทางกาย สำหรับนักกีฬาหรือผู้ที่ต้องการใช้ความสามารถพิเศษทางกายสูง เช่น นักดำน้ำ ที่จะต้องหายใจให้เร็วที่สุดเพื่อให้ร่างกายซับเอาออกซิเจนให้มากที่สุดก่อนการกลั้นหายใจเพื่อดำน้ำ นักกีฬายิงปืนที่จะกำหนดจังหวะการหายใจให้คงที่ที่สุดในช่วงลั่นไกปืน เป็นต้น ในด้านของสุขภาพ การคุมจังหวะการหายใจนั้นทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันอาการหน้ามืด เป็นลม ได้เป็นอย่างดี

การหายใจอย่างถูกวิธีนั้นจะทำให้สุขภาพดี ซึ่งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีนั้นจะส่งผลให้ชีวิตการงาน สังคม และครอบครัวเป็นไปในเชิงบวก หากอ่านบทความนี้แล้วคุณลองพิจารณาเถิดว่าวันนี้คุณหายใจเพื่อสุขภาพหรือยัง