fbpx

3 วิธีรับมือกับเชื้อ COVID – 19 ป้องกันตัวเองไว้ ดีที่สุด

3 วิธีรับมือกับเชื้อ COVID – 19 ป้องกันตัวเองไว้ ดีที่สุด

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ( COVID – 19 ) ที่มีการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว จนมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกจำนวน 93,160 ราย ผู้เสียชีวิตจำนวน  3,198 ราย ส่วนในประเทศไทยก็มีผู้ติดเชื้อจำนวน 43 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ( ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ที่ได้รับการเผยแพร่ เวลา 14 : 00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2563 )

แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจะไม่สูงมากนัก แต่อัตราการกระจายตัวของเชื้อโรคนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งความรุนแรงของเชื้อไวรัสที่มุ่งทำลายปอดและระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย ทำให้ได้รับความเสียหายแม้จะหายจากโรคแล้วก็ตาม ดังนั้นการป้องกันตัวและรับมือกับเชื้อ COVID – 19 จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

การรับมือกับเชื้อ COVID – 19 ตามคำแนะนำและแนวทางของกรมควบคุมโรคนั้น สามารถทำได้ดังนี้

1. การใช้หน้ากากอนามัยป้องกันโรค

การใช้หน้ากากอนามัยนั้น ควรเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เลือกขนาดที่พอดีกับใบหน้าไม่มีร่องรอยของการชำรุดเสียหาย การสวมใส่ควรหันด้านที่มีสีเข้มออกด้านนอก หากเป็นหน้ากากอนามัยแบบไม่มีสี ให้สังเกตรอยพับของหน้ากากอนามัย หากพบมุมของรอยพับชี้ลงด้านล่าง ด้านนั้นจะเป็นด้านนอกของหน้ากากอนามัย หากมีการไอ จาม หรือเปื้อนน้ำคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย ให้เปลี่ยนชิ้นใหม่ทันที หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วควรนำใส่ถุงที่ปิดมิดชิดแล้วทิ้งลงในถังขยะอันตราย เมื่อเปลี่ยนหน้ากากเสร็จแล้วควรล้างมือทันที

2.การล้างมือ

การล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อ COVID – 19 สามารถล้างด้วยสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนทั่วไป แต่ต้องล้างอย่างถูกวิธี ทั้งนี้การล้างมือด้วยวิธีนี้ก็เพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกและลดจำนวนเชื้อโรคเป็นหลัก ส่วนการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลนั้นสามารถใช้ในกรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถหาน้ำล้างมือได้ ด้วยการใช้เจลประมาณ 10 มิลลิลิตร ล้างมือประมาณ 15 – 25 วินาที โดยไม่ต้องเช็ดออก ทั้งนี้แอลกอฮอล์เจลควรเลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิต มีการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ มีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

3.ไอ จาม หรือปล่อยสารคัดหลั่งอย่างถูกวิธี

หากรู้สึกว่ากำลังจะไอ จาม ควรนำผ้าหรือกระดาษชำระมาปิดปาก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค เมื่อใช้ผ้าหรือกระดาษเสร็จแล้วควรห่อด้วยถุงพลาสติกและนำไปทิ้งถังขยะให้มิดชิด หากกรณีที่ไม่มีผ้าหรือกระดาษชำระให้ไอ จาม ใส่บริเวณข้อศอกแล้วรีบล้างทำความสะอาดตามข้อ 2 ให้เร็วที่สุด

แม้ว่าในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ออกประกาศหรือให้คำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 แต่หากเป็นไปได้ก็ไม่ควรเดินทางเข้าประเทศที่มีการแพร่ระบาดหากไม่มีความจำเป็น อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด หมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันและรับมือกับเชื้อ COVID – 19 อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ทุกภาพจากเว็บฟรีค่ะ ไม่ติดลิขสิทธิ์