นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้บริการ ได้เข้าใช้บริการร้านค้าออนไลน์ lab-society.com ของบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการแล้ว

ผู้ใช้บริการ ตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บข้อมูลและนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการให้บริการและการตลาด ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ และ/หรือ เข้าใช้บริการพร้อมสมัครสมาชิกกับทางบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บข้อมูลทั่วไปของลูกค้า เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ที่อยู่จัดส่ง รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสไม่ว่าจะเป็นรหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดเองหรือรหัสที่ระบบของบริษัทฯกำหนดให้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบ และการพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบออนไลน์ รวมถึงเว็บไซต์ lab-society.com รวมถึง URL และ/หรือระบบ ที่เกี่ยวข้อง MOBILE APPLICATION หรือการใช้ข้อมูล การเชื่อมต่อระบบกับบุคคลภายนอก เช่น ระบบขนส่ง ระบบสมาชิก ระบบการเก็บข้อมูลต่างๆ เป็นต้น

2. ข้อมูลความสนใจ

เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะได้ทำคำสั่งซื้อแล้วหรือไม่ บริษัทฯอาจมีการเก็บข้อมูลการใช้บริการ ความสนใจ พฤติกรรมการใช้งานต่าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบ และการพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบออนไลน์ รวมถึงเว็บไซต์ lab-society.com รวมถึง URL และ/หรือระบบ ที่เกี่ยวข้อง MOBILE APPLICATION หรือการใช้ข้อมูล การเชื่อมต่อระบบกับบุคคลภายนอก เช่น ระบบขนส่ง ระบบสมาชิก ระบบการเก็บข้อมูลต่างๆ เป็นต้น

3. การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาการให้บริการและการตลาด

การเก็บข้อมูลทั่วไป ข้อมูลความสนใจ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ทางบริษัทฯอาจนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และการนำเสนอสินค้า บริการ และการส่งเสริมการขาย ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทางบริษัทฯอาจนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ร่วมกับบริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้การให้บริการของบริษัทฯตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้ใช้บริการ

4. cookies

ระหว่างการเข้าใช้งาน อาจมีการเก็บและส่ง ข้อมูล cookies ไปยังเบราเซอร์ของผู้ใช้บริการ  ในแต่ละช่วงเวลาที่ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน ความถี่ในการใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่น ความสะดวกในการกรอกข้อมูลต่างๆในระหว่างการใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแสดงความประสงค์ในการไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลบางประเภทได้

5. สิทธิในข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความจำนงในการขอข้อมูลต่างๆที่ให้ไว้กับทางบริษัทฯเท่าที่ระบบสามารถส่งข้อมูลออกมาได้ให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือขอให้ดำเนินการลบข้อมูลเช่นว่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายและ/หรือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย